Tietosuoja-asetus

Tietosuojaselsote

Tietosuoja-asetus (2016/679)

Laadittu: 20.5.2018

 

REKISTERIN NIMI

Isännöintikeskus Hohtotalo Oy:n henkilötietokanta

 

REKISTERINPITÄJÄ

Isännöintikeskus Hohtotalo Oy, Y-tunnus 2497115-1

Koivikkomäenkatu 2, 33870 Tampere

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Susanna Neva  puh. 040-9381110

sähköposti: susanna.neva (a) hohtotalo.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan yritykseen kuuluvien aputoiminimien markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Alma Talent Tietopalvelusta.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Isännöintikeskus Hohtotalo Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Isännöintikeskus Hohtotalo Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Isännöintikeskus Hohtotalo Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee tehdä toimiston aukioloaikana Isännöintikeskus Hohtotalo Oy:n toimistolla os. Koivikkomäenkatu 2, 33870 Tampere, jolloin tietojen pyytäjä todistaa henkilöllisyytensä virallisen asiakirjan avulla (kts. alla) ja ilmoittaa, mihin osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen rekisteriseloste hänestä toimitetaan tai mitä virheellisiä tietoja hän vaatii oikaistavaksi.

Yleisesti käytettyjä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoja ovat suomalaisen viranomaisen myöntämät:

  •   henkilökortti
  •   passi
  •   ajokortti
  •   diplomaattipassi
  •   ulkomaisen viranomaisen myöntämä passi

 

MUUT  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.